Heeft u een vraag of een verzoek?
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.
mpleo

Beveiliging & GDPR

HRWeb is een organisatie waar veiligheid en veerkracht centraal staan. Wij leveren diensten aan prestigieuze klanten die een hoge beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van hun informatie vereisen, evenals naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving

mpleo Management Systeem voor Informatiebeveiliging

HRWeb is een organisatie waar veiligheid en veerkracht centraal staan. Wij leveren diensten aan prestigieuze klanten die een hoge beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van hun informatie vereisen, evenals naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Speciale aandacht werd besteed aan de naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR), aangezien gegevensbescherming steeds belangrijker wordt, zowel voor onze klanten als voor hun werknemers.

Daarom werd een beleidskader ontwikkeld om potentiële verliezen te helpen minimaliseren door middel van beschermende technische en niet-technische maatregelen, aangepast aan de betrokken risico's en de gevoeligheid van de te beschermen goederen en informatie. Het kader omvat de bescherming tegen het risico van vernietiging, beschadiging en verlies van eigendommen, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van informatie, intern of extern aan HRWeb, vrijwillig of onvrijwillig, op bedrijfsprocessen en ICT-systemen.

HRWeb gelooft en promoot het feit dat een degelijke beveiliging het resultaat is van een collectieve inspanning die de betrokkenheid vereist van elke werknemer (intern of extern) die bedrijfsinformatie of computersystemen gebruikt. Elke gebruiker kent de Gedragscode en gedraagt zich ernaar.

Ons beheersysteem voor informatiebeveiliging is sinds december 2021 ISO 27001 gecertificeerd door Certi-trust, met de volgende scope:

Het Information Security Management system (ISMS) van HRWEB heeft betrekking op de levering van het MPLEO SAAS-platform dat de onboarding en het end-to-end beheer (verzamelen, behandelen, opslaan, bewaren, verwijderen) van de gegevens van HRWEB-klanten ondersteunt. Het toepassingsgebied omvat personeel, IT-middelen, datacenters en diensten van leveranciers onder de verantwoordelijkheid van HRWeb die het MPLEO-platform ontwikkelen, ondersteunen, onderhouden en hosten. In overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid, versie 1.0 van 22/10/2021.

De verklaring van toepasselijkheid kan worden geraadpleegd op verzoek aan het HRWeb Support team.

Privacybeheer

Vanuit het oogpunt van de klant is HRWeb de verantwoordelijke van de gegevensverwerker, die optreedt als leverancier voor zijn klanten.

Het engagement van HRWeb is geformaliseerd in een privacybeleid waarin gedetailleerd wordt uiteengezet hoe wij voldoen aan alle vereisten die van toepassing zijn op ons wettelijk bedrijfsprofiel. HRWeb heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om aan de wet te voldoen. Meer specifiek werden de volgende maatregelen genomen:

  • Een inventaris van informatieobjecten (gegevenstypen) en hun bewaartermijnen.
  • Een gedragscode voor het personeel.
  • Een formulier (geïntegreerd in de mpleo-dienst), een procedure en een register voor het beheer van inbreuken op persoonsgegevens en incidenten.
  • Een procedure om incidenten aan klanten te melden.
  • Een GDPR-opleidingsplan voor alle werknemers.
  • Gegevensbeschermingsovereenkomsten voor alle partners en onderaannemers.
  • Een formulier en een register om de verzoeken van klanten te verzamelen en te beheren voor wanneer een eigenaar van gegevens van een verzoek indient om zijn/haar rechten uit te oefenen (recht om te worden vergeten, recht om gegevens te corrigeren, recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit, enz.).
  • Een proces om ervoor te zorgen dat het ‘privacy by design’-principe wordt toegepast op alle nieuwe projecten.

Als u vragen heeft over de veiligheid of privacy van mpleo, neem dan gerust contact met ons op.

 

Plan een demo

01. Geef uw demo vorm
02. Plan uw demo
03. Vertel ons iets meer over uzelf
Ga van start

Your personnal data. Your experience.

By clicking “Continue browsing”, you agree to the storing of cookies on your device to analyze site usage and assist in our marketing efforts.

Personalize cookies
Accept cookies