Heeft u een vraag of een verzoek?
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Hoe zorg ik voor een vlotte onboarding van nieuwe medewerkers?

Het begrip onboarding doelt op alle activiteiten en stappen die ondernomen worden om een nieuwe medewerker te integreren in de organisatie en zijn of haar functie.
Een goeie onboarding is cruciaal voor beide partijen:

 • Als werkgever wil u graag dat uw nieuwe medewerkers zo snel mogelijk kunnen bijdragen aan de organisatie – dat is waarom u ze heeft aangeworven!
 • Als werknemer wil je je graag zo snel mogelijk thuis voelen in het team, toegang hebben tot het juiste materiaal en zo snel mogelijk productief zijn. Je hebt de job immers aanvaard omdat je dacht en hoopte dat het een leuke functie en dito organisatie zou zijn.

Tal van bevragingen en studies bevestigen hoe schadelijk (en kostelijk!) slechte onboardingprocessen zijn. Ze verhogen de time to productivity (de tijd die het iemand kost om zich in te werken), leiden tot een hoger verloop (zeker in de eerste paar maanden), creëren stress, enzovoort.

Ondanks het duidelijke belang ervan zijn de onboarding processen in veel organisaties suboptimaal. In bevragingen geven veel organisatie dat zelf ook toe. Trainingen en materiaal komen te laat, men vergeet om de nieuwe medewerker ook kennis te laten maken met mensen buiten zijn/haar directe team, de doelstellingen voor de eerste paar weken zijn onduidelijk (of worden gewoonweg niet gecommuniceerd!), de medeweker is niet op de hoogte van de planning, enzovoort. De impact hiervan is veel groter dan sommige organisaties zelf denken.

Veel organisaties hebben geen digitale oplossing die hen helpt om alles vlot te laten verlopen. En hoewel een digitale tool alleen uiteraard nooit de oplossing zal zijn, kan het wel een waardevol instrument zijn om onboarding processen de stroomlijnen en automatiseren.

Voor meer informatie over de onboarding functionaliteiten van mpleo, aarzel niet om contact op te nemen met ons sales team.

Hoe kan ik mijn (nieuwe) medewerkers meer betrekken?

De betrokkenheid van uw medewerkers is erg belangrijk voor het succes van uw organisatie.
In de wetenschappelijke- en vakliteratuur gebruikt men vaak de Engelstalige term employee engagement. Er zijn genoeg studies en artikels over om een hele bibliotheek te vullen, en ze wijzen allemaal in dezelfde richting: hogere engagement levels brengen talvan voordelen met zich mee, zoals een hogere productiviteit, grotere mate van creativiteit, een lager verzuim, enzovoort. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er erg veel studies zijn naar wat dit engagement dan precies drijft/creëert.

In het boek ‘Drive’ van Daniel Pink worden 3 bepalende factoren besproken: autonomy (het gevoel zelf keuzes te kunnen maken, zelfstandig te handelen), mastery (het gevoel iets te beheersen en beter te worden in iets) en purpose (het gevoel bij te dragen aan iets groters, deel uit te maken van een groter geheel). Zonder in detail te gaan, geven we hieronder graag enkele tips.

De autonomie van uw medewerkers kan u vergroten door bv. te sturen op output/resultaten ipv op input. Een voorbeeld:
- Sturen op input: ‘Ik wil graag dat jij vandaag werkt aan X.’ (I think, you do)
- Sturen op output: ‘Ik wil graag dat jij me helpt om dit project te realiseren.’
Bij inputgericht sturen is de leidinggevende het brein achter dingen, en zijn/haar medewerkers de uitvoerende krachten. Bij outputgericht sturen, heeft de medewerker veel meer ruimte om zelf (mee) te bepalen hoe hij/zij dingen aanpakt en plant.

Om uw medewerkers een gevoel van mastery te laten ervaren, kan u bv. opleidingstrajecten voorzien en coaching gesprekken. Dit gevoel ontstaat immers wanneer mensen beter worden in iets en/of het gevoel hebben iets goed te kunnen.
Het gevoel van purpose kan u bevorderen door duidelijke communicatie over de organisatiedoelstellingen, overeenstemmende waarden en normen, persoonlijke betrokkenheid bij uw medewerkers, enzovoort.

Wat heeft dit met HR-software te maken? Dit gaat toch over mensen? Dat klopt, maar een software tool kan organisaties wel ondersteunen in het verhogen van het engagement van haar personeel. Neem bv. autonomie en mastery. mpleo biedt medewerkers een self-service portaal dat hen in staat stelt om onder meer:

 • Hun doelstellingen te raadplegen
 • Te bekijken welke trainingen ze zouden kunnen volgen om zich verder te ontwikkelen
 • Een evaluatieproces op te starten (en dus naar feedback te vragen)
 • Enzovoort

Daarnaast ondersteunt mpleo in eerste instantie ook het HR-departement, met modules als talent management, opleidingsbeheer en e-learning. Deze zorgen ervoor dat HR minder tijd verliest met administratieve rompslomp, en versterken het inzicht in de organisatie middels rapporten, dashboards, enquêtes,…

Neem zeker contact op met ons sales team om te kunnen zien hoeveel makkelijker en autonomer medewerkers kunnen handelen met mpleo.

Hoe creëer ik een gevoel van sociale cohesie in een context van remote werken?

Welzijn op het werk en sociale cohesie zijn thema’s die al jaren in opmars zijn. Als land zijn onze cijfers inzake burn-outs, depressies, en allerhande stressgerelateerde klachten ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. Zo verschenen er afgelopen jaren verschillende krantenartikelen over de sterke toename van burn-outs en depressies: in mei 2021 werd een stijging van 40% op 4 jaar tijd gerapporteerd. Ook de corona crisis bracht stress en angst met zich mee. Door het thuiswerken ervaren veel mensen ook een vervaging tussen werk en privé. Uit bevragingen blijkt dat velen harder en langer werken dan op kantoor, en zich minder verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat sociale cohesie (ook wel sociale samenhang of verbondenheid genoemd) een erg belangrijke factor is. Sociale cohesie heeft namelijk tal van positieve effecten: het verhoogt het geluksniveau, draagt bij aan een goede gezondheid, vermindert gevoelens van negativiteit, enzovoort. Ook op de werkvloer is onderlinge verbondenheid essentieel. Ze bevordert de samenwerking en vormt een goed tegenwicht tegen stress.

Hoe kan je deze verbondenheid verhogen? Een aantal laagdrempelige tips:
- Zorg ervoor dat mensen voldoende met elkaar blijven praten. Mensen en teams die hele dagen enkel e-mails en chatberichten uitwisselen met elkaar, zullen zich op termijn steeds minder verbonden voelen. Elke leidinggevende moet hierover goede afspraken maken met zijn/haar team.
- Belangrijker nog: zorg dat er tijdens meetings ook “koffie tijd” is. Praten over koetjes en kalfjes, hoe het weekend was, hoe het met de kinderen gaat, is géén verloren tijd. Zonder deze informele momenten krijgen mensen het gevoel alleen maar over het werk te kunnen praten met elkaar.

 • Maak als leidinggevende regelmatig tijd om te vragen hoe het met je teamleden gaat. Hoe voelen ze zich? Hoe gaat het (thuis)werken hen af? Waar halen ze energie uit?
 • Organiseer (indien mogelijk) leuke team activiteiten (kan ook buiten!).
 • Communiceer regelmatig bedrijfswijd door leuke nieuwtjes te delen zoals het binnenhalen van nieuwe klanten, verjaardagen, bepaalde mijlpalen voor de organisatie, … Het is belangrijk om successen met elkaar te delen en samen te vieren. Niks maakt mensen blijer dan positieve feedback en het gevoel te kunnen scoren samen.

Hoe zorg ik ervoor dat personeelsgegevens up to date blijven?

Vaak is het up-to-date houden van personeelsgegevens zoals adressen, telefoonnummers, gezinssituaties,…een hele uitdaging. Met mpleo wordt dit echter een fluitje van een cent! Alle medewerkers kunnen via het selfservice portaal hun eigen dossier inkijken, en waar nodig veranderingen aanbrengen. HR krijgt automatische meldingen van gevraagde wijzigingen en moet deze eerst goedkeuren. Daarbij blijft ook de gehele versiegeschiedenis/historiek behouden. Zo maakt u hier een gedeelde verantwoordelijkheid van en wint u tijd én kwaliteit.

Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen?

Continu leren en ontwikkelen zijn erg belangrijk, zowel voor de organisatie als voor de medewerker zelf. Als organisatie moet en wil je immers blijven ontwikkelen en zorgen dat mensen niet alleen “mee kunnen” maar actief helpen de gewenste toekomst te creëren. Als medewerker, anderzijds, is het kunnen leren en ontwikkelen een belangrijke motivator. Maar hoe kan u er als organisatie voor zorgen dat mensen zelf achter het stuur gaan zitten en actief bezig zijn met hun eigen groei en ontwikkeling? Het is niet de bedoeling dat learning & development louter een “push” van HR naar de medewerkers is.

Enkele tips:

 • Ga uit van het feit dat mensen zichzelf willen ontwikkelen. Organisaties die vertrekken vanuit de negatieve assumptie dat mensen “gedwongen” moeten worden om bv. opleidingen te volgen, ontdekken wellicht dat mensen niet erg warm lopen voor hun opleidingen. Je oogst wat je zaait.
 • Kader leren als iets positiefs. Al te vaak worden opleidingen en leertrajecten gepositioneerd als “verbetertrajecten”, als iets om zwakke punten te verhelpen. Denk dit om: ‘Oeh, interessant, een cursus in onderhandelingstechnieken, dit kan mij naar the next level brengen!’. Jezelf verder ontwikkelen vanuit je kracht is veel effectiever en fijner dan vertrekken vanuit wat niet goed genoeg is en/of wat ontbreekt.
 • Bevraag medewerkers actief over hetgeen zij zelf graag zouden willen leren/ontwikkelen. Dit creëert zeer waardevolle kennis, want het verduidelijkt ook hoe de medewerker zichzelf ziet evolueren, en waar hij/zij energie van krijgt en graag wil doen.
 • Zorg voor de juiste faciliteiten en tools. Zorg bv. voor een duidelijke opleidingscatalogus, een systeem om opleidingswensen te bevragen, een e-learning platform voor leren op afstand, enzovoort. Digitale tools kunnen hier een grote hulp zijn.

Voor meer informatie over onze soft HR-modules kan u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze accountmanagers.

Hoe zorg ik ervoor dat verplichte trainingen gevolgd worden?

In heel wat organisaties en contexten zijn er verplichte opleidingen. Denk bv. aan een attest voor heftruckchauffeurs, of aan opleidingen en examens tot erkend verzekeringsmakelaar. Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de wetgeving en eventuele vakbondsakkoorden nageleefd worden?

 • Zorg eerst en vooral voor een duidelijk overzicht van welke opleidingen verplicht zijn voor wie, alsook hoe lang bepaalde opleidingen/attesten geldig blijven.
 • Zorg dan voor de juiste faciliteiten en tools. Microsoft Excel is bv. niet de juiste tool voor het managen en opvolgen van opleidingen en attesten. Een software tool voor training management zoals mpleo kan hier een grote hulp zijn. Het laat toe om per medewerker de vereiste opleidingen aan te geven, opleidingssessies te plannen, medewerkers hierop in te schrijven, hun deelname op te volgen, eventueel attesten uit te reiken, enzovoort.

Contacteer ons gerust als u graag meer informatie wil over de modules training en e-learning binnen mpleo.

Hoe weet ik welke profielen nog ontbreken in mijn organisatie?

Hierboven hadden we het al over het belang van leren en ontwikkelen. Zeker even strategisch en essentieel voor de ontwikkeling van een organisatie is de werving en selectie van de juiste profielen. Daarvoor moeten we eerst weten:

 • Welke talenten, vaardigheden en competenties nodig zijn om de visie, missie en strategie van de onderneming te realiseren.
 • Welke talenten, vaardigheden en competenties nu al aanwezig zijn in de organisatie.
 • Welke eventuele lacunes opgevuld kunnen worden met opleidingen

Pas dan hebben we alle benodigde informatie om te kunnen analyseren welke rollen/profielen (set van vaardigheden en talenten) ontbreken. Als we die hebben, kunnen we strategische aanwervingen doen.

Deze (complexe) denkoefening hoeft HR niet alleen te doen. Gesprekken met het management over de gewenste toekomstrichting kunnen bv. inzicht verschaffen in hetgeen nodig zal zijn om de ambities te realiseren. Gesprekken met lijnmanagers en afdelingshoofden kunnen hier eveneens toe bijdragen + kunnen inzicht verschaffen in wat er nu al aanwezig is.

Ik wil HR ontlasten van administratieve taken zodat er meer ruimte ontstaat voor strategischer werk. Hoe doe ik dat?

Willen we dat HR een strategische rol bekleedt in de organisatie, dan moeten we eerst zorgen dat HR geen tijd verliest met onnodige manuele processen, systemen die niet met elkaar praten, handmatige data-invoer, enzovoort. We moeten m.a.w. eerst zorgen dat het operationele aspect van personeelsbeleid zo efficiënt mogelijk verloopt.

Wij zien nog vaak organisaties die bv. opleidingen beheren in Microsoft Excel, of die voor de registratie van aan-en afwezigheden (verlof, ziekte, overuren, ,…) van medewerkers 2 of zelfs 3 verschillende systemen moeten gebruiken. Daarmee verliezen ze kostbare tijd en energie – tijd die niet ingezet kan worden voor meer strategische zaken, zoals het bepalen van welke profielen nog aangeworven moeten worden en welke opleidingen georganiseerd moeten worden.

Daarnaast zien we ook vaak dat alle HR-verantwoordelijkheden bij het HR-departement liggen (personeelsdossiers, registratie van verlof en ziekte, evaluatiegesprekken, opleiding,…). Dat hoeft niet zo te zijn: heel wat zaken kunnen (deels) bij lijnmanagers liggen. Lijnmanagers kunnen prima verlofaanvragen behandelen, zorgen dat er een ziektebriefje wordt opgeladen, enzovoort. Veel dingen kunnen zelfs bij de medewerkers liggen, bv.:

 • het up-to-date houden van het persoonlijk dossier
 • het opladen van ziektebriefjes
 • het inschrijven op opleidingen
 • enzovoort

Hiervoor heeft u natuurlijk wel de juiste systemen en processen nodig. Bij mpleo hebben we al meer dan 700 werkgevers geholpen om hun personeelsdata en processen te centraliseren en te automatiseren. Aarzel niet om een gesprek in te plannen met een van onze accountmanagers zodat u zelf kunt zien wat de meerwaarde is van één overkoepelend HR-systeem met selfservice portalen voor uw medewerkers en lijnmanagers.

In welke talen is mpleo beschikbaar?

mpleo ondersteunt standaard Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Elke gebruiker kan de weergavetaal zelf aanpassen en dit op eender welk moment. Standaard wordt mpleo getoond in de moedertaal van de gebruiker (die gedefinieerd is in zijn/haar persoonlijk dossier). Indien nodig, kunnen we ook nog een extra taal toevoegen aan uw mpleo omgeving – te bekijken in onderling overleg.

Kan mpleo gekoppeld worden met andere systemen?

Jazeker! Er zijn globaal genomen 3 methodes om een koppeling te leggen met andere systemen:

1) Een officiële interface tussen mpleo en het desbetreffende andere systeem (bv. de payroll koppeling die wij hebben met heel wat sociale secretariaten)

2) Een koppeling via onze open en veilige API’s
API’s laten toe om specifieke velden uit mpleo op te roepen en naar een andere tool door te sluizen. De omgekeerde richting is ook mogelijk (van de andere tool naar mpleo), op voorwaarde dat die andere tool dat ook ondersteunt.

3) Een koppeling via import/export van CSV bestanden
Met deze optie kunnen we een koppeling bouwen met bijna eender welk ander systeem. Eenvoudig gezegd, gaan we ervoor zorgen dat er iedere dag (of meerdere keren per dag) een CSV bestand wordt gemaakt op basis van data in mpleo, die vervolgens via een SFTP wordt doorgestuurd naar de externe tool zodat ze daarin opgeladen kan worden.

Hoe koppelt mpleo met payroll systemen?

We hebben payroll interfaces met heel wat verschillende sociale secretariaten, en bouwen voortdurend nieuwe koppelingen. Op die manier zijn onze klanten vrij om te kiezen met welk sociaal secretariaat ze werken. Belangrijk om te weten is dat mpleo zelf geen loonberekeningen doet: ons platform fungeert louter als intermediair tussen onze klant en de loonmotor van diens sociaal secretariaat. Er zijn daarbij ook twee verschillende soorten koppelingen – de volgende vraag gaat hier dieper op in.
Voor meer info en concrete vragen kan u steeds contact opnemen met ons.

Wat is het verschil tussen een master interface en een slave interface?

Een master interface houdt in dat u data slechts moet invoeren op één plaats, nl. in mpleo. Op de achtergrond worden deze data vervolgens doorgestuurd naar uw sociaal secretariaat voor een heleboel berekeningen, en de resultaten daarvan worden terug naar mpleo gestuurd. Voor de eindgebruiker voelt het dus als één systeem, terwijl het er technisch gezien twee zijn. We spreken daarom zelf vaak van “tweerichtingsverkeer” als we het hebben over een master interface. De ene tool stuurt niet alleen data naar een andere tool, maar ontvangt er ook data van.

Een slave interface is eenrichtingsverkeer. De ene tool ontvangt OF verstuurt data naar de andere tool, maar niet beide. Wat betreft de payroll koppeling met mpleo wil dat concreet zeggen dat u als eindgebruiker altijd twee systemen moet blijven gebruiken, namelijk zowel mpleo als de tool van uw sociaal secretariaat.

Voor meer informatie hierover kan u altijd contact opnemen met ons sales team.

Wat als ik verander van sociaal secretariaat?

We hebben payroll koppelingen met heel wat verschillende sociale secretariaten. Als u dus verandert van provider, is de kans groot dat we eenvoudig kunnen mee bewegen. Voor concrete vragen hierover kan u steeds contact opnemen met ons sales team.

Kunnen loonfiches en fiscale attesten ook getoond worden in mpleo?

Afhankelijk van het type koppeling (interface) en met welk sociaal secretariaat u precies werkt, is dit wel of niet mogelijk.
Voor meer informatie over uw specifieke context, aarzel niet om contact op te nemen met ons sales team.

Kan mpleo gelinkt worden met de Outlook kalender? (Of Lotus notes, gmail of Apple mail)

Jazeker! We zetten deze koppeling op voor vele klanten. Ze laat toe om zaken in mpleo als opleidingen, events, … door te sturen naar de mailapplicatie zodat mensen hun agenda op één plaats kunnen zien en beheren.

Is Single Sign-On mogelijk? (SSO)

Single Sign-On is mogelijk, we ondersteunen verschillende mogelijkheden: Azure-AD, ADFS Auth0

Kan ik fietsvergoedingen beheren in mpleo?

Jazeker! Medewerkers kunnen eenvoudig registeren op welke dag(en) ze met de fiets naar het werk gekomen zijn, en deze data wordt vervolgens meegenomen voor de payroll verwerking (in het geval van een master interface – zie hierboven).

Welke rapportage is mogelijk met mpleo?

mpleo biedt tal van standaard rapporten en dashboards om u het leven makkelijker te maken. Daarnaast is het mogelijk om gepersonaliseerde rapporten te maken en standaard ter beschikking te stellen. Tot slot kunnen alle gegevens in mpleo geëxporteerd en/of gebruikt worden voor rapportage. Alles wat in mpleo zit, kan er ook uit gehaald worden. U kunt daarbij kiezen uit verschillende bestandsformaten: CSV, Excel en PDF. Onze accountmanagers geven u graag meer uitleg.

Is er een applicatie voor gebruik op smartphone?

mpleo is toegankelijk vanop eender welk toestel, of dat nu een computer, tablet of smartphone is. Dat is mogelijk omdat mpleo volledig browser-based is. Vergelijk het met Facebook of LinkedIn: het is gewoon een website waar u naartoe surft. We hebben daarom ook geen aparte smartphone applicatie ontwikkeld.
Dat mpleo een soort website is, heeft als belangrijk voordeel dat uw medewerkers geen aparte applicatie hoeven te installeren. Niet alle medewerkers hebben immers een gsm van het werk, en zelfs als dat wel zo is, wil niet iedereen zomaar applicaties installeren. Daarnaast vermijden we hiermee dat medewerkers VPN verbindingen moeten opzetten alvorens mpleo te kunnen gebruiken.

Houdt mpleo alle versiehistoriek bij?

mpleo houdt automatisch een log bij van alle belangrijke elementen die bv. de payroll kunnen beïnvloeden. Op die manier kan u dus makkelijk zaken traceren.
Daarnaast is het zo dat mpleo alle historiek bijhoudt, zoals bv. contractstatuten, materiaal,… u verliest dus nooit data. Een voorbeeldje: voor een medewerker die al 10 jaar in dienst is, kan u zien welke wagens die persoon al gehad heeft, welke badge nummers, contracten, evaluaties, enzovoort.

Kan ik met mpleo 360 graden evaluaties organiseren?

Dat is zeker mogelijk met onze module performance management. Als u hier concrete vragen over heeft, aarzel niet om ons te contacteren via sales@mpleo.com

Wat is mpleo?

mpleo is de naam van ons 360 graden HR software platform. Of u nu op zoek bent naar een systeem om u de ondersteunen op het vlak van

 • harde HR (beheer van aan-en afwezigheden, payroll, onkosten,…)
  of
 • zachte HR (rekrutering, opleiding, performance managment,…)

mpleo biedt u een totaaloplossing. Zo kunt u het volledige traject van uw medewerkers (de employee journey) en alle daarbij horende HR-aspecten beheren vanuit één enkel platform. Dit is mogelijk dankzij de 19 modules waaruit mpleo bestaat. Neem voor meer informatie zeker een kijkje op de pagina ‘HR Software’ op deze website, of contacteer onze accountmanagers.

Hoe onderscheidt mpleo zich van concurrenten?

Een zeer goede en terechte vraag!
Allereerst bieden veel software tools slechts een deel van de oplossing. Ze bevatten bijvoorbeeld wel harde HR aspecten (bv. personeelsdossiers, aan-en afwezigheden, salarisadministratie,…), maar geen soft HR modules (bv. opleidingsbeheer en talent & performance management). Het omgekeerde zien we ook vaak – wel soft HR maar geen hard HR.
mpleo onderscheidt zich doordat het een 360 graden oplossing is die alle HR-aspecten omvat, van rekrutering tot salarisadministratie tot talent en prestatiebeheer. Organisaties hebben met mpleo dus een totaaloplossing in handen. Ze kunnen alles beheren met één enkel systeem, in plaats van “gedwongen” te worden om met verschillende tools te werken. Alles in één systeem hebben, creëert een uniek voordeel: het maakt een 360 graden beeld op uw medewerkers mogelijk. Daarnaast draagt het ook bij aan de vereenvoudiging van uw personeelsprocessen. Tot slot maakt het ook rapportering makkelijker.

Ten tweede is mpleo een modulair systeem
mpleo is een compleet pakket, maar het is niet zo dat wij onze klanten verplichten om alles in een keer aan te kopen (“alles of niets”). Integendeel: mpleo bestaat uit verschillende modules, en u kiest zelf welke daarvan u wil activeren/implementeren voor uw organisatie. Als u bv. al een oplossing heeft voor aan-en afwezigheidsbeheer, bent u niet verplicht om die module bij ons te kopen. Bij heel wat andere tools bestaat die mogelijkheid niet.

Ten derde is mpleo meer personaliseerbaar
Niet alleen de modules kunnen vrij gekozen worden, binnen elk van de modules zijn er nog tal van personalisatiemogelijkheden. Voor de module afwezigheidsbeheer gaan we bv. steeds samen met onze klanten bekijken welke types absenties nodig zijn, wie verlof moet goedkeuren, welke rapporten nodig zijn, enzovoort. We kunnen daarin een stuk verder gaan dan veel van de voornoemde “alles of niets”-tools.

Ik wil de tool graag zien, kan dat?

Natuurlijk! Meer nog: we raden iedereen aan om een demo in te plannen met een van onze accountmanagers zodat u een goed zicht krijgt op de functionaliteiten van mpleo en de meerwaarde die deze kunnen betekenen voor uw organisatie. Zo kan u ook meteen belangrijke vragen stellen.

Moet ik alle modules tegelijk kopen?

Zeker niet! Zoals vermeld onder het eerste puntje van deze FAQ pagina, onderscheidt mpleo zich door (onder andere) het modulaire karakter van het platform. U kiest zelf welke modules u wil activeren op basis van uw noden en budget.

Kan ik achteraf nog extra modules activeren/kopen?

Absoluut! Veel van onze klanten starten met een bepaald basispakket aan modules, en breiden hun mpleo omgeving stap voor stap uit in de maanden en jaren daarna.

Hoe weet ik welke modules ik moet kopen om aan mijn noden en wensen te voldoen?

Tijdens een persoonlijke meeting laten onze accountmanagers met plezier zien wat de verschillende modules bevatten aan functionaliteiten en mogelijkheden. Vervolgens bekijken we samen welke zaken nodig zijn om aan uw wensen en behoeften te voldoen. Mocht u al een lijst met criteria hebben (dikwijls ‘technical requirements’ genoemd), mag u die zeker met ons delen, dan koppelen wij punt voor punt terug.

Zijn er hoeveelheidskortingen?

Jazeker! Onze korting structuur is heel transparant. Voor een concrete prijsopgave kan u contact opnemen met ons sales team.

Is er een helpdesk/ support dienst?

Jazeker! We hebben een support team om u te ondersteunen in uw dagelijks gebruik van mpleo, daar waar uw manipulaties niet de verwachte resultaten opleveren.

Moet ik apart betalen voor de helpdesk / support dienst?

Onze helpdesk is inbegrepen in de jaarlijkse licentie- en onderhoudsprijs. De meter begint dus niet te lopen op het moment dat u een vraag stelt. U kan ons bv. gratis contacteren als u vragen heeft over een bepaalde functionaliteit. Daarnaast behandelt ons support team ook zaken die niet vervat zitten in de prijs – meer info daarover vindt u hieronder.

Wat is er inbegrepen in de gratis support service?

Inbegrepen:

 • Ondersteuning bij technische problemen
 • Vragen over functionaliteit
 • Gebruikersrechten en toegangsproblemen
 • Vragen over de rapportagefuncties.

Plan een demo

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Online demo voor 
 • We koppelen zo snel mogelijk naar u terug om het moment van de demo te bevestigen.
 • Microsoft Teams
  De link zal gestuurd worden naar

Er is iets fout gegaan bij het verzenden van het formulier.

Your personnal data. Your experience.

By clicking “Continue browsing”, you agree to the storing of cookies on your device to analyze site usage and assist in our marketing efforts.

Personalize cookies
Accept cookies