Make #MyTimesheet

Help uw mensen om hun gepresteerde uren bij te houden.

Beheer van urenstaten

De uitdaging

Het bedrijfsleven wordt steeds ingewikkelder, met veel parallelle interne en externe projecten, mensen die vanop verschillende locaties werken, klanten die gedetailleerde overzichten vragen van het gepresteerd aantal uren, enzovoort. Timesheet tools kunnen zeer waardevol zijn; ze stellen mensen en organisaties in staat de tijd die ze aan een taak of project hebben besteed, vast te leggen. Over het algemeen zijn er twee gebruiksdoeleinden voor dergelijke tools:

 • 1. Het gebruik van timesheets om factureerbare uren bij te houden, zodat u uw klanten correct en overeenkomstig kunt factureren
 • 2. Het gebruik van timesheets om projecten te monitoren en op schema te houden.

De eerste use case is duidelijk en wijdverbreid. Het tweede gebruiksdoeleinde daarentegen is in opkomst, omdat projectmatig werk steeds vaker voorkomt. In die context zijn timesheets van onschatbare waarde geworden, daar ze het mogelijk maken om de bestede tijd te monitoren en projecten op schema te houden. Meten is weten!

Het bijhouden van uw gepresteerde uren en het centraal registreren ervan kan echter een complexe aangelegenheid zijn als u niet over de juiste hulpmiddelen beschikt, ook voor uw medewerkers. Het zou jammer zijn als uw mensen kostbare tijd verliezen met het handmatig bijhouden van hun gepresteerde uren in plaats van zich te concentreren op hun werk. En dan hebben we het nog niet eens over het integreren van deze gegevens in uw salarissysteem en/of facturatiesysteem. Zonder de juiste tools, processen en integraties verliest u de mogelijkheid om rapporten en dashboards te maken over de bestede tijd als bedrijfseigenaar of manager. Serieus, handmatige Excel-bestanden en het kopiëren van gegevens tussen verschillende tools is niet de juiste werkwijze. Dit is immers niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig en beperkend in termen van rapportagemogelijkheden

De oplossing

mpleo stelt u in staat om het bijhouden van de gepresteerde uren makkelijk te maken voor iedereen, overal. Het laat uw managers tevens toe om mensen toe te wijzen aan projecten - hun persoonlijke agenda's worden automatisch aangepast!

Wat brengt onze oplossing voor uw HR-departement?

Onze #MyTimesheets module zal HR en lijnmanagers helpen om:

 • Hun eigen tijdsbesteding bij te houden
 • Deze toe te wijzen aan klanten, projecten en/of taken
 • Medewerkers toe te wijzen aan projecten - hun agenda's worden automatisch geüpdatet!
 • Bestede tijd van werknemers te valideren
 • Hun inzicht te verbeteren m.b.v. dashboards (per project, klant, medewerker,...)
 • Timesheet gegevens te integreren met afwezigheid- en aanwezigheidsbeheer, zodat u een volledig beeld heeft
 • Timesheet gegevens te integreren met uw facturatiesysteem

Wat brengt onze oplossing voor uw medewerkers?

Onze oplossing laat uw medewerkers toe om:

 • Altijd en overal een up-to-date kalender te kunnen raadplegen
 • Gewerkte uren te registreren en te matchen met taken/projecten/klanten
 • Aan te geven of deze uren factureerbaar zijn

Wat brengt onze oplossing voor uw organisatie?

Onze #MyTimesheet-tool helpt uw organisatie om:

 • Tijdsregistratie makkelijk te maken voor iedereen, overal
 • Inzicht te verkrijgen in uw business m.b.v. ingebouwde dashboards en rapporten
 • Tijdregistratie te integreren met uw payroll- en/of facturatiesysteem
#MyTimesheet

Hoofdfunctionaliteiten

Doelgroep Voordelen
Lijst van functionaliteiten
HR
Werknemers
Organisatie
Verfijn uw strategie & verbeter het bestuur
Verbeter & automatiseer processen
Centraliseer & integreer data en processen
Geef uw mensen ownership
Raadpleeg een kalenderoverzicht
Registreer uw gepresteerde tijd
Definieer verschillende soorten uren
Raadpleeg tijd die aan projecten en activiteiten werd besteed
Geef aan of geleverde prestaties factureerbaar zijn
Voeg opmerkingen toe voor toekomstige referentie
Valideer de tijd die medewerkers besteden
Versterk uw inzicht met dashboards & rapporten
Creëer zelf rapporten en exporteer data
Leg de koppeling met uw facturatiesysteem
Framework

Transversale functionaliteiten

Doelgroep Voordelen
Lijst van functionaliteiten
HR
Werknemers
Organisatie
Verfijn uw strategie & verbeter het bestuur
Verbeter & automatiseer processen
Centraliseer & integreer data en processen
Geef uw mensen ownership
Blijf op de hoogte dankzij newsflashes & meldingen
Creëer workflows in lijn met uw organisatiebehoeften
Maak en raadpleeg dashboards (rapporten, grafieken, excel-exports,...)

Help uw mensen om hun gepresteerde uren bij te houden.

Plan een demo

01. Geef uw demo vorm
02. Plan uw demo
03. Vertel ons iets meer over uzelf
Ga van start
Diensten

Wij begeleiden u van A tot Z.

01

We verbeelden ons.

We exploreren, visualiseren en plannen een oplossing die voldoet aan uw behoeften.

02

We bouwen.

We designen, ontwikkelen en testen een oplossing in voorbereiding op haar uitrol.

03

We onderhouden.

We lanceren, monitoren en helpen u uw omgeving voortdurend te verbeteren voor maximale impact.

Your personnal data. Your experience.

By clicking “Continue browsing”, you agree to the storing of cookies on your device to analyze site usage and assist in our marketing efforts.

Personalize cookies
Accept cookies